Rólunk

Rólunk

HomeWorld Kft. logó

Történeti áttekintés

1998     A HOMEWORLD Kft. munkatársai min?ségirányítási (ISO 9001), és környezetirányítási (ISO 14001) rendszerek kiépítését végzik alkalmazotti viszonyban egy tanácsadó cég keretein belül.

2000     A HOMEWORLD Kft. megalakult egri székhellyel. Ebben az id?szakban a HOMEWORLD Kft. induló vállalkozásként a min?ségügyi területen kizárólag alvállalkozásban, de a munkavégzést tekintve teljesen önállóan dolgozott.

2001     Másodlagos tevékenységként a rendszerépítések mellett megjelent a webdesign és reklámgrafikai tevékenység, amely manapság önálló ágazatként m?ködik.

2003     A tulajdonosi összetétel megváltozott, és a székhely átkerült Kecskemétre. 2003 második felét?l a HOMEWORLD Kft. önállóan vállalkozik, mind a min?ségügyi, mind a reklámgrafikai területen.

2004     A HOMEWORLD Kft. megszerzi januárban az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítványt. Az els? negyedév után megkezd?dik az AQAP rendszerek irányában a kapcsolatok kiépítése. A cég AQAP területen a HM Technológiai Hivatal által igazolt felkészít?. Az EU csatlakozástól számítva kiegészít? szolgáltatásként megjelenik a min?ségügyi és grafikai területeken kívüli, egyéb pályázatok írása és menedzselése.

2005     Partnereink részér?l rendkívüli mértékben megnövekedett igények miatt, a pályázatírási tevékenység önálló ágazatként és egy új szervezetben (H.O.W. Project Kft.) jelenik meg a min?ségügyi és grafikai tevékenységek mellett.

2006     A webdesign területen több jelent?s fejlesztésnek köszönhet?en szakképzett és tapasztalt új munkatársakkal és korszer? szoftver háttérrel tudtunk a megrendel?ink rendelkezésére állni.

2007     Tevékenységi körünk b?vítése érdekében, valamint a partnereink igényeinek hatására új üzletágként kialakítottuk a teljeskör? marketing szolgáltatásunkat. A szolgáltatás magába foglalja a marketing szaktanácsadást, valamint a kapcsolódó grafikai és nyomdai munkálatokat.

2008     A besz?kült ügyviteli szolgáltatási piac ellenére cégünk folyamatosan b?vül? partneri körrel rendelkezik. Jelent?sen fejl?dött a webdesign szolgáltatási üzletágunk és felkészült programozó csapattal állunk megrendel?ink rendelkezésére. Az egyszer? bemutatkozó weboldalakon kívül mára webes technológiákon alapuló ügyviteli rendszerek és egyedi szoftverek kivitelezését is vállaljuk.

2009     Az ügyviteli tanácsadás területén tapasztalható volt, hogy egyre többen bíztak meg bennünket komplex ügyviteli szolgáltatásokkal. Ezek magukba foglalták a min?ségmenedzsmenten kívül az ügyvitel szoftveres támogatását és a webes megjelenés fejlesztését is. Munkatársi állományunk a grafikai területen b?vült, így professzionális arculatépítési feladatokat is vállalhattunk/vállalunk.

2010    Szolgáltatási palettánk teljes terjedelmén jelent?s referenciákra tettünk szert ebben az évben és sok új ügyfélt tudhattunk a megrendel?i körünkben. Irodánk új címre költözött és megújult arculatunk, valamint  weboldalunk is.Szolgáltatási palettánk teljes terjedelmén jelent?s referenciákra tettünk szert ebben az évben és sok új ügyfélt tudhattunk a megrendel?i körünkben. Irodánk új címre költözött és megújult arculatunk, valamint weboldalunk is.

2011    Megrendel?i körünkben egyre nagyobb érdekl?dés jelentkezett az online ügyviteli megoldásainkra, ezért a korábban megkezdett fejlesztéseinket folytatva a meglév? ügyletközpontú irányítási szoftver (HWMS) mellé egy feladatközpontú rendszer (EXS) fejlesztését is megkezdtük.

2012    Kifejlesztettük legújabb online szoftver termékünket, amely az e-kereskedelem területén kíván megoldást nyújtani partnereink számára. Együttm?köd? partnerünkkel a Minczér Ipari Automatika Kft-vel közösen az új webhop-motort alapul véve elindítottuk online "ipari" fejlesztésünket, amely a nevéb?l (ipariwebshop.hu) adódóan az ipar- és az azt körülev? termékek forgalmazására fókuszál.

Célunk
A HOMEWORLD Kft. a tevékenységeit a mikro-, kis-, és középvállalkozások körében végzi. Célunk a magyar vállalkozások felkészítése az Európai Uniós elvárásokra, és bels? szervezettség valamint megfelel? megjelenés biztosítása.